Start.Familie nieuws.Rotterdam.Schiedam.Tot slot.
www.familieholleman.nl.

Jenevermuseum

Aan de Lange Haven zaten vroeger veel branderijen en (graan) pakhuizen. Jenevermuseum & De Gekroonde Brandersketel zijn nu op nrs 74-76 van de Lange Haven in Schiedam gevestigd. Tot 1976 zat in deze achttiende-eeuwse branderij P.Melchers, distillateur van Locomotief jenever.
In een advertentie maakte Melchers een vergelijking tussen de eigen jenever en de eerste Nederlandse trein in 1839: 'Roemrijk is de historie der locomotief... roemrijk is ook de geschiedenis van Neerlands sublieme drank: Z.O. Genever Locomotief'

In 1985 brandde het pand grotendeels uit. De gemeente kocht het en na restauratie werd in 1996 er het jenevermuseum geopend. Dit is één van de twee plaatsen waar je nog de echte Schiedamse jenever Old Schiedam (met echtheid zegel) kunt kopen.

Hoewel je misschien anders zou vermoeden als je op de Hoostraat in Schiedam loopt dit is toch echt de achteringang van het Jenever museum. Via een gang (steeg) kom je op de binnenplaats en uiteindelijk in het museum terecht.

De bakken met het schuimend beslag (gist) als eerste stap voor wat uiteindelijk de heerlijke goden drank wordt van en onderstaande foto.

De distilleerketels in het museum

 

Een bekende reclamekreet was::

Even een vlekje wegwerken.

Tot slot
Tot slot