Start.Familie nieuws.Rotterdam.Schiedam.Jenever.Tot slot.
www.familieholleman.nl.

Als de jenever dan eindelijk klaar was dan moest het nog verpakt worden. Meer dan 90% van alle jenever werd in vaten (tonen) of in mandflessen vervoerd. Een mandfles is een grote bolle fles van 20 liter of meer waarom heen een mand gevlochten werd als bescherming. Slechts een klein gedeelte van alle geproduceerde jenever werd in flessen vervoerd maar dit waren toch nog zeer omvangrijke aantallen. De flessen op hun beurt werden in houten kistjes vervoerd waarbij de ruimte tussen de flessen werd opgevuld met stro om het breken te voorkomen.

 

Toeleveringsbedrijven spelen hier een grote rol. Kuiperijen die de vaten maken, smederijen die de ringen voor om de vaten maken. Glasfabrieken die de flessen maken, kurk fabrieken en capsules voor op de flessen. Drukkerijen voor de etiketten van de fles.

 

Dan nog het vervoer van de grondstoffen door de zakkendragers en niet te vergeten de steenkool die nodig was om de ovens te stoken.

 

En dan was er nog een zeer grote rol van de medewerkers van de belastingdienst voor wat betreft de accijnzen (belasting) welke voor de jenever betaald moest worden.

 

Zo was dus een groot gedeelte van de Schiedamse bevolking voor hun broodwinning afhankelijk van de jenever.

Boven afbeeldingen van een kuiperij.

 

 

Links een standbeeld van de kuiper  te Schiedam.

 

 

 

Rechts zijn de kuipers aan het werk in de Elzensteeg, let op de grote van de vaten. Daar gingen veel liters in.

Verpakkingen & vaten

Volgende pagina.
Volgende pagina.

Glas speelde een belangrijke rol in de jenever industrie en was door het voortdurend stoken van steenkool en van de grootste vervuilers betreffende roet neerslag wat Schiedam de bijnaam Zwart Nazareth gaf.  Boven vier oude foto’s en onder de huidige Verenigde Glasfabriek  in Schiedam waarvan rechts een overzicht foto.

 

Rechts onder op deze foto de panden van Koninklijke De Kuyper. Dit is een Nederlands producent en verkoper van alcoholhoudende dranken. De Kuyper is 's werelds grootste cocktaillikeurenmerk en verkoopt op jaarbasis meer dan 60.000.000 flessen.

Schrijver Bordewijk wijdde de novelle 'Verbrande Erven' aan Schiedam met als treffend citaat over de toestand van de stad: "Des zomers lag zij te midden van het sappigst Hollands weidelandschap te braken als een zwarte vulkaan. De felle vuren der glasblazerijen omkringden haar in een krans helse rozen". Bordewijk deed ongetwijfeld zijn inspiratie op in de trein van zijn woonplaats Den Haag
naar zijn werkplaats Schiedam. Toen hij deze regels schreef lag Schiedam binnen zijn vesten in het omringende weidelandschap met aan de rand van die vesten of daarnet buiten de glasblazerijen.  De op kolen gestookte glasblazerijen zorgden samen met de branderijen voor een voortdurende zwarte kolendamp in de stad welke neersloeg op de huizen,
fabrieken maar vooral veel overlast en gezondheidsproblemen veroorzaakte voor de inwoners van Schiedam.
Dat glas werd als flessen en mandflessen gebruikt om de jenever in te verpakken en zo waren de glasblazer een belangrijke toeleveranciers voor de industrie.

Glasblazers

Vaten, mandflessen voor de groothandel, export of voor het bottelen (= flessen vullen) en (groene) jenever flessen voor de verkoop aan particulieren.