Start.Familie nieuws.Rotterdam.Schiedam.Tot slot.
www.familieholleman.nl.

Schaalvergroting

Op de rechter foto’s staan de huizen op het voormalige Hollandia terrein (linker foto) en dit is thans de plek waar ik woon.

Op de vorige pagina las u dat er vanaf 1900 veranderingen in de jenever industrie plaatsvonden. Vooral de kleine vierbaksbranderijen, die nog op de oude manier moutwijn en gist produceerden werden daar de dupe van. Een antwoord trachtte men te vinden in schaalvergroting en een voorbeeld daarvan was de Hollandia. Een veel groter complex  dan wat men tot dan toe gewoon was en die een veelvoud van de hoeveelheid moutwijn kon produceren ten opzichte van de oude branderijen met naar verhouding minder personeel. De Hollandia maakte deel uit van een groter geheel van diverse bedrijven uit de jenever industrie. Ondanks deze schaalvergroting was het voor wat betreft de moutwijn en gist een verloren gevecht.

Hollandia, branderij en gistfabriek, opgericht in 1909, in 1925 overgenomen door de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft, gesloten in 1989.

Grootschalig fabriekscomplex aan de Schie in 's-Graveland. Gebouwd in 1908, gesloopt in 1990.

Het lelijke, maar daardoor karakteristieke gebouw was een ontwerp van architect Th.E.J. Kramers

In 1961 werd de eerste paal geslagen voor dit grootschalige complex op het terrein achter de voormalige distilleerderij de Olifant aan de Noordvest in Schiedam. Op de foto ziet u deze oude distilleerderij voor de 45 meter hoge graansilo.

De Olifant aan de Noordvest dateert uit 1903

 

Het complex was toentertijd (1967) de modernste fabriek voor moutwijn in Europa onder de naam Bols en De Koning beter bekend als het Bols complex. De plaats midden in een ontwikkelende woonwijk en de bijbehorende aan- en afvoer van goederen zorgde er voor dat dit complex in 1991 al weer werd afgebroken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortdurend waren er in de jenever industrie bedrijfsovernames, fusies, samenwerking, deelname  in elkaars bedrijf, faillissementen, etc. en dat gaat tot aan vandaag de dag door. Daar komt nog bij dat historische jenever namen worden opgekocht en weer op de markt gebracht worden. Het zou een hele studie vergen om dit alles duidelijk en overzichtelijk in kaart te brengen en dat gaat in het kader van informatie voor deze website veel te ver. Bedenk dus dat een pand of een complex verschillende namen gehad kan hebben. Bijvoorbeeld Dirkzwager en Wennekers terwijl je in dat gebied ook nog de naam Florijn tegenkomt.

Zakkendragers
Zakkendragers