Start.Familie nieuws.Rotterdam.Schiedam.Jenever.Tot slot.
www.familieholleman.nl.
Langzamerhand begint Schiedam trots te worden op zijn industrieel- en cultureelerfgoed althans op de restanten daarvan. Jammer dat dit besef niet een halve eeuw eerder aanwezig was. Er is veel gesloopt en vernieuwt zonder oog voor de toekomst, zelfs zo erg
dat er gesloopt werd zonder dat er plannen waren wat er voor in de plaats moest komen en als er al plannen waren dan was dit weinig in samenhang met de historische omgeving. Maar inmiddels durven de Schiedammers hun stad met andere ogen te zien en
wordt er vooralsnog met zeer beperkte middelen toch hard gewerkt aan het behoud van de historische binnenstad. Veel oude industrie panden worden omgebouwd tot woningen, soms op verrassende wijze en met behoud van het goede van deze historische stad.
Volgende pagina.
Volgende pagina.

Hier een voorbeeld van wat ik bedoel, op de Vismarkt langs de Lange Haven staan deze panden die mooi verbouwd zijn als woningen. Natuurlijk staan aan deze haven heel veel historische panden die een nieuwe (woon) bestemming hebben gekregen.

Voormalige distilleerderij  De Graauwe Hengst

Het pand op Lange Haven 56 is een voormalige branderij, die nu de naam ‘De Bonte Koe’ draagt. Van het pand zijn de muren ruw gelaten en zijn in de vloer de grondvaten nog te zien. De lucht is hier nu verzadigd van chocolade in plaats van gist.

Het uit twee verdiepingen bestaande pand met de dubbele klokgevel heeft een fraai gesneden bovenlicht, dit stelt de godin van de hoop met duif en anker voor. Rechts erboven is een gevelsteen met de godin en voorzien van de tekst: ‘1724 De hoop in den hoove van ‘s-herten vreden’.

 

Het woonwinkel-pand op de hoek van de Lange Haven en Appel-markt wordt ge-kenmerkt door de gevels in eclec-tische stijl. Dit betekent dat de architect de vorm-geving van indivi-duele elementen aan diverse stijlen ontleende en er een nieuwe en aangename compositie van maakte.
Het woonwinkelpand op de hoek van de Lange Haven en Appelmarkt wordt gekenmerkt door de gevels in eclectische stijl. Dit betekent dat de architect de vormgeving van individuele elementen aan diverse stijlen ontleende en er een nieuwe en aangename compositie van maakte. Het pand dateert, getuige de
gevelsteen, in zijn huidige opzet uit 1891. Sinds 1977 is het Nationaal Coöperatie Museum hier gevestigd. Binnen waant de bezoeker zich in de jaren twintig van de vorige eeuw met een winkeltje vol met stolppotten met snoep en bakken met bonnen en linzen, en daarachter een woonkamer met kachel en stilletje.
Het museum zelf verhaalt de geschiedenis van de coöperaties die Nederland vroeger rijk was. Deze winkelformule zonder winstoogmerk diende een duidelijk sociaal en maatschappelijk doel. Met de komst van de supermarkt kwam een einde aan dergelijke winkels. Het museum is gratis te bezoeken.