Start.Familie nieuws.Rotterdam.Schiedam.Jenever.Tot slot.
www.familieholleman.nl.

De Korenbeurs was in de 19de eeuw het centrum van de jeneverindustrie. Hier werd het graan verhandeld - vandaar de naam Korenbeurs maar hier werd ook de moutwijn en de spoeling (een rest product van het stoken van moutwijn)  aan de man gebracht.

De Korenbeurs bepaalde per dag het prijsniveau van de moutwijn. Die prijs was exclusief de belasting. Wie dus leest dat in 1854 een hectoliter (= 100 liter) elf gulden kostte, moet bedenken dat bij de consumentenprijs nog ruim 80% belasting moest worden geteld.

 

Spoeling was een product waarvoor altijd een ‘goede beurs’ voor was. Spoeling is de graanpap die overblijft na het afstoken. Weliswaar is de alcohol dan bijna verdwenen (in de praktijk bleef altijd een beetje alcohol in de spoeling achter), maar de pap had nog voedingswaarde genoeg om als veevoer te dienen. Rond Schiedam en tot in het Westland toe bevonden zich mesterijen waarin de dieren niets anders kregen voorgezet dan spoeling. Deze dieren liepen nauwelijks in de wei en leverden uitmuntend vlees.

De Korenbeurs

Korenbeurs in 1892

Volgende pagina.
Volgende pagina.