Start.Familie nieuws.Ons zomerverblijf.Rotterdam.Schiedam.Tot slot.
www.familieholleman.nl.
Volgende pagina.
Het jaar 1970 is ook het jaar dat Feyenoord de Europa Cup I wint en op het Stadhuisplein kunnen supporters met de cup op de foto (eerste foto). Op de tweede foto is het huisje van de "onzichtbare" karikatuurtekenaar te zien. Op het Beursplein bij de V&D en de oude Hema is deze karikatuurtekenaar aan het werk. De tekenaar kijkt door een gaatje naar buiten. Vervolgens tekent hij van een willekeurig slachtoffer een karikatuur die voor iedereen zichtbaar is. Tijdens C70 is er een kabelbaan door Rotterdam. Op de derde foto is de kabelbaan te zien op de Oude Binnenweg. Links is het pand van meubelwarenhuis H.H. de Klerk te zien. Rechts staat het pand van het Rotterdams Nieuwsblad dat midden
jaren 70' is gesloopt. De laatste foto laat de Van Olderbarneveltstraat zien. In 1970 zit hier het paviljoen van 'Charley's Tante'. Rechts is ook nog een stukje van de Bijenkorf te zien. Nu is op deze plek de ingang van de Koopgoot.
Niet alleen bovengenoemde manifestaties vonden plaats in 1970, er was meer, veel meer.  Daar laat is u op de volgende pagina’s mee kennismaken. Zo ben ik door mijn werkzaamheden bij de PTT (Telefoondienst) bij een aantal activiteiten persoonlijk betrokken geweest. Op de foto hierboven ziet u het paviljoen van Charley’s Tante. Dit paviljoen en vele andere in het centrum heb ik mede van een telefoonaansluiting voorzien.
Het aansluiten deden we via zogenaamde spanleidingen vanuit een bestaande telefoon aanluitingen in de omliggende gebouwen en dan werd er door de lucht een telefoonkabeltje gespannen tussen het pand van de vaste aansluiting en het paviljoen. De paviljoentjes zouden er maar tijdelijk staan en na de manifestatie weer worden afgebroken dus moest het op een eenvoudige en makkelijke manier. Toen na de manifestatie de paviljoentjes toch bleven staan zijn er degelijke vaste telefoonaansluitingen gemaakt, afgetapt van de kabels in de grond.
1970
1970 was voor mij in veel opzichten een gedenkwaardig jaar, een jaar welke zich tot nu toe niet herhaald heeft. Persoonlijk gedenkwaardig omdat ik verplicht (ja, dat was toen nog) in militaire dienst moest. Ik vond dat absoluut niet leuk en heel erg zonde van mijn tijd. Het enige leuke daar was dat ik op een gegeven moment actief was voor de VVDM (Vereniging Voor Dienstplichtige Militairen, een soort vakbond) en dat ik daardoor gedeelte vrij gemaakt was van actieve dienst. Verder was dat jaar voor een Feyenoord supporter onvergetelijk, mijn club won als eerste Nederlandse club de Europacup. Dan was er natuurlijk C70 maar dat lees je op de volgende pagina’s.
Al zou je het vandaag de dag niet zeggen maar Rotterdam heeft een rijke festivalhistorie.
Al snel na de Tweede Wereldoorlog werden er grote evenementen in de stad gehouden:
·   In 1950 is er Rotterdam Ahoy', een manifestatie die de aandacht vestigt op het herstel van de havens.
·   Vijf jaar later staat E55 op het programma, een festival dat laat zien wat Nederlanders hebben bereikt met de wederopbouw.
·   1960 is het jaar van de Floriade, de tuinbouwtentoonstelling. De Euromast is ter gelegenheid van de Floriade gebouwd en geopend in dat zelfde jaar.
·   Vijfentwintig jaar na de bevrijding krijgt Rotterdam opnieuw een manifestatie. De stad is in 1970 een beetje 'wederopbouwmoe'. Er wordt gekozen voor een festival dat de nadruk legt op gezelligheid en vertier in de binnenstad: C70.

Manifestatie Rotterdam Ahoy'

We beginnen met het eerste grote manifestatie Rotterdam Ahoy' in 1950 (15-06-1950 - 31-8-1950). De manifestatie diende om aandacht te vestigen op het herstel van de Rotterdamse havens, op Rotterdam als wereldhaven en op Rotterdam als metropool. Er waren diverse paviljoens waar handel, industrie en kunst werden getoond. Dit alles om de vitaliteit en veerkracht van de stad aan te tonen na de complete verwoesting van de binnenstad. Op 15 juni opende koningin Juliana de tentoonstelling Rotterdam Ahoy’ door het luiden van de scheepsklok van de Jan van Galen. De tentoonstelling sloot op 31 augustus met ruim 1.500.000 bezoekers.

De Nationale Energie Manifestatie 1955 of E55 was een tentoonstelling in Nederland, die werd gehouden van 18 mei tot 3 september 1955.

Tien jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog vond men het tijd om te laten zien wat de energie van de Nederlanders tot stand had gebracht bij de wederopbouw. Een van de affiches omschreef het als volgt: Tijdbeeld van een volk in actie... strijd en resultaat van Nederlands Energie... perspectief van een nieuw tijdperk.

 

1950          1955          1960

De Floriade 1960 was een tuinbouwtentoonstelling  in Nederland die plaatsvond van 25 maart tot 25 september 1960 in Het Park in Rotterdam, nabij de Maastunnel. Het was de eerste editie van de Floriade en de eerste, door het Bureau International des Expositions 
erkende, wereldtuinbouwtentoonstelling. Ter gelegenheid van de Floriade werd in 1960 de Euromast geopend. De toren was 107 meter hoog en daarmee het hoogste bouwwerk in de stad. Later werd de toren verhoogd d.m.v. de Space Tower.
Volgende pagina.

Boven de bouw van de Euromast. Eerst werd de kale mast geboud en het restaurant en uitzichtplatform werd beneden gebouwd en langs de mast omhoog getakeld.

 

Het festival terrein lag in Het Park en op het land van Hoboken en werd verbonden met een loopbrug en een  kabelbaan over de Westzeedijk.

 

Festival terrein in het park te Rotterdam