Start.Familie nieuws.Rotterdam.Schiedam.Tot slot.
www.familieholleman.nl.

Maagd van Holland

Wat al nare en bange dagen

Sleet zij, toen de Spaensche Vorst

't Wraekzwaerdt zette op Hollands borst!

Wat verdroeg ze al harde slagen

Onder Alvaes tiranny!

Toen Bossu haar kwam bespringen,

En met scherpgewette klingen ,

Woedde op hare Burgerij.

 

Op de Nieuwemarkt tussen de Botersloot en Pannenkoekstraat staat een mooi historisch standbeeld. Het statige uit zandsteen gehouwen vrouwenbeeld dat het geheel kroont, stelt de ‘Nederlandse Maagd’ voor. Zij rust met de hand op een speer waarop de vrijheidshoed prijkt.

 

Den Briel ontrukt aan Spanje

Behouden door Oranje

 

Op het standbeeld lezen wij de volgende opschriften: 'Ter Herinnering aan de feestviering van 1 April 1872 - 1 April 1572. Het morgenrood der vrijheid - Onthuld 22 October 1874’.

Voor Nederlandse begrippen is dit een bijzonder beeld gemaakt door beeldhouwer Joseph Graven en het is onthuld op 22 oktober 1874 en was bedoeld als centraal decor bij de uitbundige jaarlijkse 1 april vieringen. Op 1 april 1872, driehonderd jaar na de bevrijding en inneming van Den Briel door de Watergeuzen, vierden de Rotterdammers een groot feest met een optocht. Om dit feest niet te vergeten is dit standbeeld opgericht. Het verhaalt van de opstand tegen de Spanjaarden, waardoor het een soort nationaal monument is geworden. Op de top staat in het midden de Stedenmaagd van natuursteen met in de hand een speer met vrijheidshoed. Aan haar voeten staan op de vier hoeken kleine leeuwen, die ieder een wapenbord vasthouden, met vooraan het wapen van Rotterdam en dat van Brielle, en daarachter het wapen van Willem van Oranje en Holland. Op het onderste niveau staan vier historische figuren uit de optocht van 1 april 1872. Links vooraan staat een middeleeuwse poorter met vrijbrief en rechts daarvan een Watergeus als verwijzing naar 1572. Rechts daarvan een handwerksman met hamer en tandrad, als symbool van nijverheid. En daarnaast een Batavier met een knots. Twee zwanen en twee vissen spuwen waterstralen in schelpvormige opvangbakken, die overlopen in het bassin van de fontein.

 

Poorter

Watergeus

Handswerkman

Batavier

Spaanjaarden in Rotterdam

Maar waarom heeft men dit gedenkteken nu juist in Rotterdam opgericht? Heeft onze stad dan wat met de inneming van Den Briel te maken gehad?

Kijk snel op de volgende pagina.

 

Spaanjaarden in Rotterdam