Start.Familie nieuws.Rotterdam.Schiedam.Tot slot.
www.familieholleman.nl.

Rotterdam

In de linkerbovenhoek van de 3 Schieënkaart is slechts een deel afgebeeld van Rotterdam. Op de voorgrond is de Delftsepoort te zien, niet de bekende uit 1542 maar een eenvoudige rechthoekige toren met links ervan de overwelving van de Delftsevaart. De walmuur, versterk door ronde torens is te volgen tot de Schiedamsepoort. Het aantal waltorens tussen beide torens behoeven we niet te tellen want de aantallen kloppen niet omdat ook hier de schilder geen ruimte genoeg had. Het kasteel Bulgersteyn steekt met zijn traptoren boven de bomen uit. De funderingen van dit kasteel zijn in 1941 opgegraven ter plaatse waar nu C&A aan de Coolsingel gevestigd is.

Achter de Laurenskerk met zijn nog lage toren zien wij de slanke gotische spits van de Gasthuistoren aan de Hoogstraat welke heel wat rijziger is dan de kerktoren en deze Gasthuistoren wordt dan ook genoemd als de plaats voor de torenwachters voor het uithangen van seinen zoals bij brand bijvoorbeeld.

Terug langs de Rotterdamse Schie naar Overschie zien we het leprooshuis, waar nu de Provernierssingel is. Dit huis stond op het erf van het middeleeuwse verblijf van de leprozen.

Iets verder zien wij de stadsgalg of het Rotterdams Gerecht. De eigenlijke terechtstellingen vonden binnen de stad plaats, de lijken van de veroordeelden werden hier echter opgehangen en overgeleverd aan ‘de vogelen des hemels’.

 

In 1932  stroomt de Rotterdamse Schie nog van Rotterdam naar Overschie dwars door de wijken Blijdorp  en Bergpolder welke nog voor een groot gedeelte in aanleg zijn. Pas na mei 1940 wordt de Schie gedempt met het puin van het gebombardeerde Rotterdam. Op deze foto is heel wat te zien, links boven ligt Overschie maar dat is net niet zichtbaar, Wel zichtbaar is dat daar een splitsing in de Rotterdamse Schie is met het Schie-Schiekanaal. Zaken we af naar Rotterdam dan gaan we onder de brug van de Spoorlijn Rotterdam - Utrecht door. Hier zien we ook dat vanaf de Rotterdamse Schie het Noorderkanaal is gegraven welke voor een verbinding moet zorgen tussen de Delfhavense Schie via het Schie-Schiekanaal en het Noorderkanaal naar de Rotte. Zodat er een scheepvaartverbinding tussen  de Schie en Rotterdam-centrum mogelijk blijft. Zakken we wat verder de Schie af dan  passeren we aan de linkerhand de Noorderhaven welke nooit echt als haven heeft gefunctioneerd en ook in 1941 is gedempt. Volgens mijn informatie had deze haven als expeditie haven voor de binnenvaart dienst moeten doen te bereiken via het Noorderkanaal. Gaan we verder naar Rotterdam dan varen we waar nu de Stadhoudersweg is met links de Schieweg. Dit stratenpatroon is goed herkenbaar. We gaan onder de Heulbrug bij de Bergweg door en dan zijn we haast bij het oude Hofplein waar de Schie eindigt en overgaat in de Delftsevaart. Hier eindigt ook de info over de 3 Schieën.

Boven het Leprooshuis (zie ook de afbeelding rechts) en de plaats van de Rotterdamse galg. Het bootje op de afbeelding is de trekschuit naar Delft. Gedurende eeuwen was dit de aangewezen manier om tussen steden te reizen.

Maagd van Holland
Maagd van Holland