Start.Familie nieuws.Rotterdam.Schiedam.Tot slot.
www.familieholleman.nl.

Beukelsdijk

Halverwege langs de Schie naar Delfshaven zien we aan de rechterkant het kasteel Spangen. Het kasteel ligt in een boomgroep, gedeeltelijk verborgen door een korenveldje. We zien het kasteel van achteren, waar een vleugel staat met drie kappen tussen topgevels. De rechter zijvleugel heeft een uitspringend paviljoen. De opgraving van de fundering van het kasteel in 1941 bevestigen het bestaan van deze uitbouw. Boven het complex steekt de hoge achtkante traptoren uit. Bij het kasteel liggen een boerderij en een kleine vijver. Op de andere oever van de Schie ligt tegenover het kasteel een grote boerderij met vier morgen land. Een morgen is een oude oppervlaktemaat en is vaak iets minder dan een hectare (10000 m²) groot.

De pentekening geeft het uiterlijk van het kasteel omstreeks 1474 weer.

 

De boerderij van de Abt van Egmond op de andere oever van de Schie tegenover het kasteel Spangen.

Delfshaven

Volgens wij de loop van de Delfhavense Schie langs de linkeroever dan passeren we enkele boerderijen met hooibergen. Dit was het agrarische deel van Delfshaven. Op de kaart is Delfshaven van uit het westen afgebeeld. Duidelijk is de haven te zien met erop aansluitend de kolk. Deze laatste is in tegenstelling tot de haven gebogen wat met de werkelijkheid overeenkomt. Om de kolk zijn de huizen van de Delfhavense kooplieden gebouwd, daarnaast is er een middenstand die bevat o.a. de kapiteins van de haringbuizen (= zeevarende haringschepen) en bv. scheepsbouwers. De belangrijkste bron van inkomsten en welvaart was de haringvisserij en de zaken die daarmee verband hielden.

Opvallend op de kaart zijn de twee torenvormige bouwwerken welke de kolk aan beide zijde afsluiten. Het zijn de sluizen, die oorspronkelijk nog door een gemetseld gewelf overdekt waren. De sluisdeuren draaiden niet om verticale assen maar waren schotten die in hun geheel omhoog getrokken werden totdat de onderkant van de sluisdeur gelijk lag met de bovenkant van het gewelf. Het hiertoe benodigde mechanisme bestond uit grote raderen die zich boven de schotten bevonden en door mankracht in beweging gebracht werden. Vandaar de grote hoogte van de gebouwen. Ze zijn in het jaar 1594 verdwenen toen de stad Delft toestemming verkreeg om een opensluis te maken met draaideuren. Deze sluis is tot in de twintigste eeuw werkzaam gebleven. De beide sluistorens komen ook voor op een tekening van ongeveer het jaar 1600 en stelt de plundering van de Spanjaarden in 1572 voor.

Een derde toegang tot de kolk was mogelijk vanuit de zogenaamde Nieuwe Haven (Achterhaven), via het Achterwater. Hier is in het begin van de zeventiende eeuw een sluisje gebouwd van het oude type dus met een ophaalbaar schot. Het gebouwtje is nog steeds aanwezig, het tegenwoordige kraanhuis, tegenwoordig meestal zakkendragerhuis genoemd naar het kleine er tegenaan gebouwde pandje van het zakkendragersgilde. Het bewegingsmechanisme is in het begin van de 18de eeuw verwijderd, raderen waren zo groot dat ze aan de havenkant door de gevel kwamen wat op oude afbeeldingen nog te zien is.

Verder zien we de kerk welke omstreeks 1400 gebouwd is. In de 16de eeuw wordt de kerk verbouwd naar de vorm die het thans had tot midden 18de eeuw.

Bovenstaande kaart is goed vergelijkbaar met het gedeelte uit de 3 Schieënkaart met name omdat Delfshaven ook hier vanuit het westen is afgebeeld maar in tegenstelling tot de 3 Schieënkaart is het perspectief van deze kaart beter. Duidelijk is op deze kaart te zien dat de Schielandse Hooge Zeedijk  langs Schoonderloo loopt en  nabij Rotterdam op de plaats waar later de Leuvehaven is gegraven afbuigt en uitkomt op de oude Schiedamsepoort.

Delfshaven (2)
Delfshaven (2)